Kaş Almak İle İlgili Hadisler

2010-03-23 16:51:00

Kaş Almak Günahmı

 

Peygamberimiz (s.a.s.) kaşını incelttiren kadına ve bu işi yapana da lânet etmiştir (Örnek olarak bk. Buhârî, teFsir sûre 59/4; Müslim, libas 120.). Fakat bazı Islâm âlimleri kadının yüzünde anormal olarak (çeşitli hormon bozukluklarından ötürü) biten kılları kadın koparabilir. Çünkü bu fıtratı değiştirmek değil, çeşitli hastalıklardan ötürü bozulan kadınlık fıtratını düzeltmek anlamını taşır. Kadın böylece kocasını süslenme arzusunu da karşılamış olur. Ibn Âbidîn, bu maksatla yapılırsa müstehaptır der. Ayaklardaki, anormal kılları yolmak için de aynı şey söylenir(Ibn Âbidin VI/373.). Fakat Imam Taberi yüz kıllarını yolmanın da, yasaklanan ve lânet edilen kaş yolma çeşidine girdiğini söylemiştir. (bk. Nevevi, Serhu Müslim XIV/354; Ibn Hacer, Fethu'l-BârîX/378.) Ama doğru olan önceki görüştür.

 

 

Kaş Almak Günahmı, Kaş Almak Günahmıdır, Kaş Almak Caiz mi, Kaş Almak İle İlgili Hadisler, Kaş Almak Harammı, Kaş Almak Günah, Kaş Almak Caizmidir

 

www.ikizleronline.blogcu.com ©2010

1624
0
0
Tumblr ile paylaş
Yorum Yaz